Program događanja

Program

Veličina programa: 0.21 MB. Posljednji put je ažuriran: 26.07.2021., u 10:36 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

Tematske cjeline kongresa

Psihološki status i kvaliteta života pacijenata s kroničnim bolestima kože s posebnim osvrtom na  liječenje biološkom terapijom
Psihoonkološki aspekti kod bolesnika sa zloćudnim tumorima kože s posebnim naglaskom na melanom
Psihološki aspekti kod zdravstvenih radnika u vremenima pandemije koronavirusa s posebnim osvrtom na djelatnike u dermatologiji
Teme iz raznolikih područja psihodermatologije